Södersjukhuset-flygvy.jpg

Projekt

Södersjukhuset

Upprustningen av Södersjukhuset har pågått under en längre period och utförts i olika etapper. Bland annat i byggnad BY04 som rymmer ambulanshallen och akuten där ett nytt klimat- och ventilationssystemet har installerats, inklusive avancerad styrning för värme och kyla.

Byggnaden har även fått en sofistikerad styrning för brandspjäll och luftvolymfunktioner (VAV).

Genom ett styrsystem från SAIA PLC, kompletterat med Beijer IX operatörspaneler, har fastigheten nu en centraliserad och automatiserad kontroll över sina klimat- och ventilationssystem. Det har resulterat i att man optimerat energianvändningen och minskat kostnaderna, men också fått ett jämnt och behagligt inomhusklimat.


Södersjukhuset-flygvy.jpg
IMG_2757.jpg
Helgmys1.jpg
IMG_2752.jpg