Styrmontör

Styrmontör

Vi söker fler självgående och noggranna styrmontörer.

Du kommer att ges stor frihet och möjlighet till personlig utveckling i ett företag som kännetecknas av god sammanhållning och medarbetare med stark yrkesstolthet.

Skicka ett mail till ansokan-ms@modernstyrteknik.se och berätta vem Du är och ett CV eller ring 08-664 33 00.