Södersjukhuset BY04 Etapp3

Arbeten på SÖS fortsätter 🩺

I denna etapp av upprustningen av BY04 fortsätter vi med installationer för rumsreglering och styrning av brandspjäll via apparatlådor innehållande SAIA PLC på respektive våningsplan.

Driftsättning och provningar för denna del pågår.