Södersjukhuset BY04 Etapp2

I denna etapp av upprustningen av BY04 ingår 3 st våningsplan för personalutrymmen och vårdavdelningar med installationer för lokal rumsreglering och styrning av brandspjäll via apparatlådor innehållande SAIA PLC på respektive våningsplan.

Dessa installationer skall integreras med befintliga installationer som utfördes i Etapp1.