Siemens Solution Partner

Vi är vana att  jobba med Siemens-produkter, det är sen gammalt. Nu är vi även Siemens Solution Partners 🤝
På Grand Hôtel Royal har vi t.ex. tillsammans med Siemens utfört styr-, regler- och övervakningsinstallationer för hela "Royalsidan".