Kungl. Vetenskapsakademien

2020 fick vi uppdraget att utföra styr- och fastighetsautomation i Beijersalen på Kungl. Vetenskapsakademien.

Projektet har varit ett samarbete med Sweco arkitekter och SH-bygg.

Ambitionen var att återskapa den befintliga känslan i dom äldre delarna av fastigheten men med den nya tekniken i fokus. I Beijersalen skulle en modern känsla infinna sig där teknik och design skulle prioriteras i första hand.

Installationen är väldigt komplex, då nivå på teknik och känsla för detaljer ska vara hög.