Hufvudstaden

Under åren har vi gjort flera större projekt åt Hufvudstaden AB

Nordiska Kompaniet NK || Kv. Hästen 19

I NK-Huset är totalt ca 80 st PLC av fabrikat SAIA Typ PCD2 och PCD3 installerade mellan åren 2000-2020. PLCerna betjänar värmesystem, kylsystem, luftbehandling, belysningsstyrning och mätinsamling av energi mm.

Kylsystemet är byggt med 4st kylmaskiner för produktion av komfortkyla till fastigheten, kylan används även för att kyla kondensorer för livsmedelkyla och restaurangkyla.

Kylmaskin 1  med kyleffekt på 1,2MW, maskinen används som grundlastmaskin  vinterdrift då kondensorvärmen används för återvinning till värmesystemet och som sista maskin i kyldriftläge.

Kylmaskin 2 och 3 är Trane-turbiner med kyleffekt på 1,2MW st,  dessa maskiner används i första läge som kylmaskiner.

Kylmaskin 4 på 100kW kyleffekt styrs för produktion av varmvatten.

All styrning och reglering av kylsystemet som in/ur stegning av kylmaskiner, pumpar för kölbärarkrets och kylmedelskrets, ventilstyrningar, kyltornstyrning är programmerad i SAIA PLCer.

 

Energiprojektet K40 || Kv. Kåkenhusen 38-39, Kungsgatan Stockholm

När Hufvudstaden skulle genomföra ett energiprojekt på fastigheten Kåkenhusen fick vi möjlighet att vara med, vi deltog från början i projekteringen av styrentreprenaden genom att ta fram driftkort med tillhörande funktionsbeskrivningar.
Vi utförde sedan installation, programmering och driftsättning.

Anläggningen består bl.a av 2st Kyl/Värmepumpar från Daikin på 500kW st , 21 st borrhål på ca 250 m st, borrhålen ska användas för möjlighet till frikyla av fastigheten. Styrsystem SAIA PLC
PLC av typ PCD3

Se vad Hufvudstaden själva skriver om projektet

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 3

 

Parkaden || Kv. Hästskon 10

Projektering, programmering, installation och driftsättning av 4st apparatskåp för luftbehandlingsaggregat, värmeundercentral, kylundercentral, belysningsstyrningar och mätinsamling.

 

Kungliga Trädgården || Kv. Kungliga Trädgården 5

Utförandeentreprenad Styr & Övervakning för luftbehandling, värmeåtervinning via värmepump och kyla.
Styrsystem SAIA PLC.

_________