Parkaden

Teknisk upprustning och ombyggnation av gatu- och källarplan.
Nya apparatskåp för styrning reglering av ett antal luftbehandlingsaggregat brandspjällstyrning via Siox-kommunikation.

I entreprenaden kommer ombyggnad av fastighetens värme- och kylundercentral att utföras.

Elcentraler kommer att förses med elmätare och RIO för mätning av förbrukning och styrning av belysning dessa kommer att kopplas upp till PLC av fabrikat SAIA.