Parkaden – Teknikpaketet

 

Arbeten på Parkaden är i full gång, nu är det största apparatskåpet på plats efter en resa på 6 meter upp i luften.