NK Saluhall

På NK Saluhall styr, reglerar och övervakar vi nya kylsystem, belysning, ventilation och lite annat.
Vi projekterar, installerar, programmerar och driftsätter samtliga system ingående i styrentreprenaden.

Kylcentralen består av 2 st kylmaskiner och 10 cirkpumpar som betjänar kylrum och kylbänkar som hyresgästerna brukar.
Ute i lokalerna kör vi trådlösa M-bus-givare som mäter temperatur, fukt och koldioxid, elmätarna och energimätarna pratar också M-bus men där blir det trådbundet.
Ute i saluhallen styrs spjäll för respektive yta via separata tidkanaler.