K40 Energiprojektet

Nu är det stora skåpet på plats i undercentralen, dags för inläggning i skåp och koppla in alla yttre apparater.
Skåpet ska styra/reglera och övervaka kylvärmepumpar, frekvensomrikatre till cirkulationspumpar, styrventiler, kylmedelkylare, brandspjäll etc.

Samtidigt med ovanstående arbeten i undercentralen pågår uppgradering av ca 12 shuntar för luftbehandlingsaggregat och komfortkyla, vi byter även operatörspaneler i befintliga apparatskåp.