HMI / SCADA / Överordnat system

Beijer IX | WebPort | Saia WEB 💻

För att våra kunder ska ha full koll på sina anläggningar bygger vi användargränssnitt med välkända programvaror, som vid behov även kan nås från soffan hemifrån.
Vår senaste installation var 3 st undercentraler med Web Port som vår kund både lokalt och via internet (VPN) kan styra och övervaka. Larmer skickas via e-post och trender på systemet hämtas från tredjepart för central överblick.

System vi kör våra SAIA-PLCer mot inhouse:
 Beijer IX  
 Web Port
 Saia WEB

När våra kunder redan har ett befintligt överordnat system levererar vi alla underlag till deras systemintegratör och provar av tillsammans så att allt stämmer.