HMI / SCADA / Överordnat system

För att våra kunder ska ha full koll på sina anläggningar bygger vi användargränssnitt med välkända programvaror, som vid behov även kan nås från soffan hemifrån.
Vår senaste installation var 3 st undercentraler med Web Port som vår kund både lokalt och via internet (VPN) kan styra och övervaka. Larmer skickas via e-post och trender på systemet hämtas från tredjepart för central överblick.

System vi kör våra SAIA-PLCer mot inhouse:
 Beijer IX  
 Web Port
 Saia WEB

När våra kunder redan har ett befintligt överordnat system levererar vi alla underlag till deras systemintegratör och provar av tillsammans så att allt stämmer.