Hermès

Hermès på NK har öppnat!
Vi har byggt styrsystemet för butikens klimat, från projektering till färdigställd anläggning.
Butiken fick ett eget apparatskåp med Saia PLC för styrning/reglering och Piigab för mätinsamling av värme-, kyla- och elmätare.
Som HMI körde vi Web Port där hela butikens system presenteras med dynamiska driftbilder samt trender, larmhantering, tidkanaler mm.