Hästskon 10

Parkeringshuset Parkaden, med nya butiker, nytt bageri och ny entré till NK är i drift 🚗

Vi har installerat 5 nya apparatskåp som styr, reglerar och övervakar byggnadens värme-/kylsystem, 4 st FTX-aggregat med efterföljande VAV-funktioner, ca 10 st frekvensreglerade frånluftsfläktar, brandspjällstyrningar via SIOX-buss, ridåvärmare etc.
Via kommunicerande remote I/O-moduler som placerats i elentreprenadens elcentraler styr vi även husets belysning och hämtar in diverse larmer.
Samtliga el-, vatten- och energimätare samlas också in via M-bus.

Vi projekterar, installerar, programmerar och driftsätter samtliga system ingående i styrentreprenaden.

Alla installationer visualiseras och görs tillgängliga i överordnat system.