Grand Royal Office

På Grand Royal Office 🏛 projekterar, installerar, och driftsätter vi nu rumsreglering samt 2 st nya apparatskåpP

Rumsregleringen med över 50 zoner utförs med Siemens DXR2 som driftsätts via Bacnet/IP, senare i entreprenaden knyts alla regulatorer mot överordnat system för central styrning så att driften har full koll på vad som händer i anläggningen.

Nya DUCar är Siemens PX som styr och reglerar ventilation, samlar in mätdata, larmer och styr belysning via tidkanaler. Presentation och kontroll sker i lokala operatörspaneler och i överordnat system.