Beijersalen

På Kungl. Vetenskapsakademien har vi nu börjat med styr- och reglerinstallationer för Beijersalen och dess kringytor.
I projektet ingår styr för kylmaskin/kylsystem, värmesystem och luftbehandlingsystem.
VAV-spjäll, pumpar, splittkylaggregat och kylmaskin styr vi via Modbus, brandspjäll via SIOX och mätvärden hämtas via M-bus.

PLC blir SAIA PCD3, lokalt HMI blir WebPort, SCADA samordnas med systemintegratör OSG AB.

Modern Styrteknik utför hela kedjan, från systemhandlingsprojektering till färdig styranläggning.