3 x Frälsningsarmén

3 st undercentraler för värme och tappvarmvatten i pipen 🔧

Vi har fått äran att installera, programmera, grafiskt visualisera och driftsätta undercentraler på kv. Plogen och  kv. Uven Större på Södermalm samt kv. Ankaret på Kungsholmen.

PLC blir friprogrammerbara Saia PCD1 för respektive undercentral.
Operatörsgränssnitt med dynamiska flödesbilder blir Panel-PC med Webport.
Insamling av mätdata via Piigab M-bus.