Hem Referenser Nordiska Kompaniet, NK

Nordiska Kompaniet, NK

Nordiska Kompaniet, NK , Stockholm 2013-2014

Styr och övervakningsentreprenad i samband med ombyggnad av kylundercentral.

I arbetet ingick projektering med framtagning av nya driftkort och funktionsbeskrivningar, installation av nya frekvensomformare, cirkulationspumpar, givare med mera. Ombyggnad av befintligt apparatskåp samt omprogrammering av PLC för de nya funktionerna gjordes också. Syftet med denna entreprenad var för fastighetsägaren att öka produktionen av kyla men med ett stort fokus på funktion & energianvändning.

Styrsystemet som användes var SAIA PLC typ PCD3.