Hem Referenser Hufvudstaden

Hufvudstaden

Hufvudstaden, Kv.Orgelpipan 7, Stockholm 2013-2014

En styr och övervakningsentreprenad gjordes i samband med att en ny kylundercentral med kylmaskiner och fjärrkyla byggdes. I arbetet ingick leverans av nytt apparatskåp, installation och programmering.

Styrsystemet SAIA PLC typ PCD3 samt operatörspanelen Panel-PC med uppkoppling till fastighetens befintliga DHC-system Citect installerades.

Foto: Holger Ellgaard